همایش بین المللی صاحبان صنعت چای دبی ، تاریخ 17 تا 19 فروردین ماه در هتل مارینا دبی درحال برگزاری است و صاحبان صنعت چای از سراسر دنیا در این همایش حضور یافته و در باره تحولات و نوآوری های صنعت چای به بحث و گفتگو می نشینند.شرکت چای دبش نیزدر این همایش حضور دارد.