با توجه به سوء استفاده عده ای افراد سودجو از جشنواره چای دبش هرگونه پیام که  از سامانه ای غیر از 300026 دریافت گردد قابل قبول نیست و خواهشمندیم از واریز هرگونه وجه به حساب این افراد خودداری فرمائید ، در صورت مشاهده چنین مواردی با شرکت چای دبش تماس حاصل فرمائید.