این نمایشگاه عصر روز شنبه سوم شهریور سال جاری با حضور جناب آقای حیدری ریاست محترم شورای شهر مشهد، جناب آقای صادقی مدیر کل صنایع غذایی، بهداشتی و دارویی وزارت صنعت، معدن و تجارت و جناب آقای مزروعی ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و جمعی از مدیران مرتبط با صنایع غذایی در محل نمایشگاه بین المللی مشهد افتتاح و روز ششم شهریور خاتمه یافت.