به منظور افزایش شانس و تعداد برندگان جوایز چای دبش، این جشنواره، ویژه فروشگاههای منتخب سطح کشور طرح ریزی و اجرایی شده که در آن 222 هدیه شامل انواع لوازم خانگی، جوایز نقدی برای هر فروشگاه بوده که، به مانند جشنواره قاصدک و شاپرک بعد از تهیه محصولات از فروشگاه بایستی کارت قرعه کشی از مسئول فروشگاه دریافت نمائید.