مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان البرز روز شنبه ۱۳بهمن ۱۳۹۷ با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. در این مراسم از ۲۱ صادر کننده برتر استان البرز تقدیر شد که از مدیریت شرکت دبش سبز گستر جناب آقای مهندس اکبر رحیمی نیز به عنوان یکی از صادر کنندگان شایسته تقدیر سال ۱۳۹۷ شناخته شد.