چای قلمی


چای قلمی

چای قلمی دبش دارای برگ های نسبتا پیچیده ، نازک و بلند به رنگ مشکی می باشد که از ترکیب چای قلم ممتاز سیلان و آسام هندوستان تهیه می شود. این نوع چای که نسبتا دیر دم می باشد ، به روش سنتی یا همان ارتودوکسی تولید می شود و دارای طعم خاص و فوق العاده می باشد.

0 کالا