چای کلاسیک طلایی طرح قدیم


چای کلاسیک طلایی طرح قدیم

 دستچینی از چای اعلاء سیلان و هندوستان که از غنچه و برگ اول و دوم فرآوری شده به رنگ مشکلی، کاملاً پیچیده همراه با زراست. معطر شده به عطر طبیعی برگاموت

0 کالا