Menu

مراسم تحویل جوایز چهارمین قرعه کشی جشنواره چای دبش

برندگان مرحله چهارمین جشنواره چای دبش دوشنبه پنجم اسفند ماه 1392 در کارخانه دبش حضور بهم رساندند و مراحل دریافت جوایز انجام گردید .

برندگان این مرحله به شرح زیر بودند :

جناب آقای علی رحیمی شوراب از مشهد

 

 آقای رحمت اله جهانشیری از تربت حیدریه 

  آقای خان گلدی احمدی موسی آبادی از شهرستان بجنورد روستای دویدوخت

که به دلیل بیماری فرزندشان نتوانستند در مراسم شرکت کنند.